Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Hizmetlerimiz

Dağıtım Operasyonları

Toroslar EDAŞ, faaliyet alanında bulunan bölgelerde sürdürülebilir ve kaliteli elektrik sağlayabilmek adına Dağıtım Operasyonları süreçlerini titizlikle gerçekleştirmektedir.

Şebeke Operasyonları

Arıza Bakım Onarım

​Toroslar EDAŞ Dağıtım Operasyonları birimleri, tüm sorumluluk bölgesine yayılmış olan operasyon merkezlerinin bünyesinde bulunmaktadır. Bu birimler, müşterilerinden gelen bildirimler yoluyla veya planlı bakımlarla tespit ettikleri alçak ve yüksek gerilim şebekeleri ile aydınlatma sistemlerindeki arızaları hızla gidererek enerji sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadırlar. Toroslar EDAŞ müşterilerine kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak amacıyla sistematik ve planlı bir şekilde, Arıza, Onarım ve Bakım ekipleri aracılığıyla destek faaliyetlerini yürütmektedir.

Toroslar EDAŞ; mevzuatta tanımlanan mücbir sebepler, lisansında yer alan özel mücbir sebepler ve programlı kesintiler dışında, dağıtım sistemini, kendisinden hizmet alanlara kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi sağlayacak durumda tutmakla yükümlüdür.

Müşterilerimiz, programlı kesintiler hakkında kesintiden en az 48 saat önce web sitemiz üzerinden veya görsel basın-yayın kuruluşları aracılığıyla bilgilendirilmektedir.​​

Şebeke

​​Toroslar EDAŞ tarafından, alçak ve yüksek gerilim enerji nakil hatlarına yapılanplanlı bakım çalışmalarıyla olası arızaların önüne geçilmesi ve arızaların müşterileri üzerindeki etkisinin minimum düzeye indirilmesi Planlı Şebeke Bakımı çerçevesinde hedeflenmektedir. Ayrıca, enerji arzının sürekliliği için alternatif besleme rejimleri oluşturulmaktadır.

Şirketin sorumluluk bölgesindeki merkezler arasında koruma koordinasyonunun başarılı bir şekilde sağlanması için Röle Koordinasyon Sistemi projesine başlanmıştır. Bu proje sayesinde şebekedeki herhangi bir arızanın ana besleme kaynaklarına yansıması engellenerek arızalardan etkilenen müşteri sayısının 2 ila 10 kat arasında azaltılması hedeflenmiştir.

3'üncü şahıslarca Toroslar EDAŞ tesislerine verilen zararların tazminiyle ilgili işlemler takip edilmektedir. İşletmeden kaynaklanan müşteri tesisat ve cihaz hasarları, hayvan ölümleri ve tarla yangınlarında meydana gelen zararın karşılanması ile ilgili işlemler hassasiyetle yürütülmektedir.​​​​

SCADA

​​Türkiye'nin daha hızlı bir gelişme sağlayabilmesi için; bugünkü sosyal ve ekonomik yaşamın en başta gelen temel gereksinimlerinden olan elektrik enerjisi ihtiyacının tam ve zamanında karşılanması ve en önemlisi mevcut enerjinin en tasarruflu şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Artan elektrik enerjisi taleplerinin karşılanması için büyük yatırım maliyetlerine, ileri teknolojiye ve yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Standartlara uygun olmayan malzemelerin kullanılmasından veya teknolojiden yeterince faydalanılmamasından doğan kayıpların bedeli, tüketici tarafından ödendiği gibi can ve mal güvenliği açısından da büyük tehlike doğurmaktadır. Bu riskleri ve kayıpları asgari düzeye indirmek ve enerji sarfiyatını en optimum seviyede tutmak, Toroslar EDAŞ'ın vazgeçilmez hedef olmuştur. Bu hedefi gerçekleştirmenin en etkin yolu; elektrik enerjisinin üretildiği, iletildiği, dağıtıldığı ve tüketildiği tüm elektrik tesislerinde, sistemin kontrol altında tutulduğu ve en uygun senaryoya göre kumanda edildiği, enerji parametrelerinin izlenip sistemin takip altına alındığı otomasyon sistemleri kurmaktan geçmektedir.

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler, elektrik dağıtım sistemlerinin otomasyonunu teknik ve ekonomik olarak yapılabilir hale getirmiştir. Dağıtım otomasyonu, şebekenin uzaktan izlenmesi, hızlı ve etkin bir şekilde kontrolünü sağladığından, sonuçta daha güvenilir, sürekli ve kaliteli elektrik enerjisi beslemesini mümkün kılmaktadır. Bu tür teknolojilerin ülkemizde dağıtım sistemlerinin işletilmesinde uygulanmaya elektrik dağıtım özelleştirmeleri sonrası başlanmıştır.

Sistem hakkındaki bilgilerin toplandığı, gözlendiği, açma, kapama, kurma gibi görevlerle uzaktan kumanda edildiği işlem süreçleri gerçekleştirilmektedir. Arıza algılamanın yapılabildiği otomasyon sistemleri sayesinde sistemde dağıtılmış halde bulunan enstrüman ve kontrol elemanlarından sürekli biriken veriler elde edilerek denetim imkânına sahip olunmaktadır. Kontrol merkezindeki operatör ekranları vasıtasıyla, tesisin işletimi kontrol edilip otomatik yürütülürken, operatörlerde bilgisayarda gerekli kontrol ve kumanda imkânına da erişilmektedir. ​​

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)

​​​​Elektrik Dağıtım Şirketleri için CBS, elektrik şebekesini oluşturan varlıklara (trafo, hat, vb.) ve bu varlıklarla ilişkin olaylara (bakım, kesinti, vb.) ait coğrafi ve sözel bilgilerin saklanması, birbirleriyle ilişkilendirilmesi ve yönetilmesi işlevlerini sağlamaktadır. Bu bilgiler üzerinden sorgulama ve analizler yaparak alternatif stratejiler üretilmesine olanak veren önemli bir bilgi ve karar destek sistemidir.​​​​

​​​​CBS, Elektrik Dağıtım Şirketleri'ne, şebekeye ait envanterlerin sistematik şekilde kayıt altına alınarak, kişiye bağlı bilgi bağımlılığının engellenmesi ve tek kaynaktan güncel bilgiye erişim gibi faydalarının yanında operasyon ve planlama süreçlerine de çeşitli olanaklar sağlamaktadır.

  • Güvenilir ve güncel veriler ile doğru kayıtlar ve raporlamalar,
  • Doğru ve etkin analizler ile iş gücü, stok, bakım ve yenileme planlamaları,
  • Arıza kaynağının doğru ve hızlı tespiti.
  • Hızlı tespit sayesinde arıza kaynağını bulmak için harcanan zaman ve maliyetten kazanımla arızaların daha kısa sürede giderilmesi,
  • Kesintilerden etkilenen müşterilerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve kayıt altına alınması,
  • Çağrı merkezinin yönlendirilmesi, müşterilere hızlı ve doğru geribildirimlerin verilmesi,

CBS'nin dağıtım şirketleri için sağladığı temel olanaklardır.

Bu kapsamda; Toroslar EDAŞ için ESRI tabanlı CBS yazılımı kurulumları, ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanmış veri modeli uyarlanması, mevcut verilerin GEONIS veri tabanına atılması çalışmaları tamamlanmıştır. Masaüstü ve web uygulamaları kullanıma açılarak, CBS veri girişi ve güncellemeleri, yönetimi, sorgulama ve raporlamaları bu sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Mevcut CBS verilerinin iyileştirilmesine yönelik, Yüksek Gerilim şebeke verilerinin saha ve ofis çalışmaları ile doğrulanması (YG şebeke bağlantı modeli doğrulama), Yüksek Gerilim (direk ve hatlar), AG elektriksel şebeke bağlantısının sahadan ölçülmesi ve kayıt altına alınması (AG şebeke bağlantı modeli oluşturma), ve şebeke envanterlerine standart numaralandırma plakalarının çakılması işlerine ait çalışmalar ayrıca yürütülmektedir.​​​ ​

Aydınlatma

​Toroslar EDAŞ, güvenlik ve estetik açısından şehirlerin en önemli unsurlarından biri olan aydınlatma sistemlerine yönelik planlı bakım ve iyileştirme faaliyetlerini düzenli olarak yürütmektedir. Her yıl yapılan geniş kapsamlı aydınlatma bakım kampanyalarının haricinde, belirli periyotlarla aydınlatma sistemleri gözden geçirilerek ekonomik ömrünü dolduran ekipmanların değişimi, ekonomik ömrünü doldurmamış olanların ise bakımları sağlanmaktadır. Toroslar Elektrik Dağıtım bölgesinde bulunan aydınlatma sisteminin düzenli bir şekilde çalışması ve eksiklerinin giderilmesi amacıyla aydınlatma ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen planlı bakım ve ihbar üzerine onarım faaliyetleri yürütülmektedir.

EPDK tarafından onaylanan yatırım planına uygun olarak aydınlatma komisyonunun vereceği karar çerçevesinde yeni aydınlatma tesisleri sisteme dâhil edilmektedir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında genel aydınlatmaya dâhil edilen ve tüketimleri Enerji Bakanlığı'nca karşılanan park-bahçe, yürüyüş yolu, tarihi ve ören yerlerinin ölçü devreleri ve sayaçları Toroslar EDAŞ tarafından kontrol edilmektedir. Aydınlatma arıza, ihbar ve şikâyetleri Alo 186 Çağrı Merkezi, web sitesi, yazılı ve telefon ile yapılan başvurular, sistemimizde takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. Akıllı şebekeler projesi kapsamında akıllı aydınlatma tesislerinin kurulması ile ilgili AR-GE çalışmaları sürdürülmektedir. İl bazında vali veya vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan genel aydınlatma komisyonlarınca karar alınması halinde direk dikilmesi uygun olmayan yerlerde, şehrin tarihi ve kültürel yapısına uygun tipte aydınlatma tesisleri kurulmaktadır.​​​

Yükleniyor

yükleniyor