Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Toroslar EDAŞ Hakkında

Yetenek Yönetimi

Şirketimizin çalışan portöyü dört farklı kuşaktan oluşmaktadır ve şirketimiz 9 bini aşkın çalışanının her birini bir ‘yetenek’ olarak değerlendirmektedir. Buradan hareketle İnsan Kaynakları yönetimi alanında küresel trendleri takip etmekte ve öncelikleri doğrultusunda yeni yaklaşımları hayata geçirmektedir.

Şirketimiz Organizasyonel başarının temelinde bireysel başarıların olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda, çalışanların performans ve yetkinliklerini tespit etmek ve değerlendirmek için farklı yetenek yönetimi sistemleri kullanmaktadır.

Organizasyonel Başarı Planı

Şirketimiz, organizasyonunun sürdürülebilirliğini sağlamak üzere tüm kritik pozisyonların kısa ve orta vadedeki yedekleme planlarını her yıl gerçekleşen potansiyel değerlendirme çalışmalarına paralel olarak oluşturmakta ve bu doğrultuda çalışanlarının kariyer ve gelişim takibini yapmaktadır. Şirket, çalışanlarını liderlik, bireysel ve profesyonel gelişim programları ve araçlarıyla desteklemektedir.

Gelişim Programları ve Araçları

 

Toroslar EDAŞ'ta Gelişim

Eğitim ve gelişim programlarımızı farklı çalışan profillerine ve farklı mesleki ihtiyaçlara uygun olacak şekilde çeşitlendirerek tasarlıyoruz. Çalışanlarımızın her alanda sürekli gelişimini destekleyen, farklı segmentlere hitap eden eğitim programlarımızla, çalışanlarımıza hem bireysel hem de profesyonel gelişim fırsatları sunuyoruz.

Direktör seviyesindeki yöneticilerimizin liderlik becerilerini ve güncel trendlerle ilgili bilgilerini geliştirmek amacıyla tasarladığımız gelişim programında; ekibin enerji sektöründeki güncel uygulamalar ve yeni teknolojilerle ilgili bilgi farkındalığını yükseltmeyi, dijital dünyada iş yapış modellerini tanımalarını ve bu modellere liderlik etme becerilerinin artırılmasını amaçlıyoruz.

Müdür ve Grup Müdürü seviyesindeki yöneticilerimiz için tasarladığımız STEP gelişim programında, müdürlerimizin liderlik ve yönetim becerilerini güçlendirmeyi ve güncel trendlerle ilgili bilgilerini artırmayı planlıyoruz. Program içerisindeki Yönetim, Dijital ve Performans Koçluğu modüllerinde farklı müdürlerimizi farklı içerikler ile buluşturuyoruz. Bu yolculuğu sınıf içi eğitimlerin yanı sıra koçluklar ve çeşitli simülasyonlarla destekliyoruz.

Takım/ Süreç Yöneticisi seviyesindeki çalışanlarımıza özel yetkinlik modelimize göre tasarladığımız bu programda, yöneticilerimizin gelişimlerini desteklemeyi ve yönetsel becerilerini artırmayı hedefliyoruz. Her yıl farklı öğrenme ve gelişim hedefleri doğrultusunda içeriğini yeniden tasarladığımız JUMP’ta, katılımcılarımızın öğrendiklerini uygulamaya geçirmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Uzman ve Uzman yardımcısı seviyesindeki çalışanlarımız için tasarladığımız bu yolculukta, çalışanlarımızın yetkinlik gelişimine odaklanıyoruz. Program içeriğini her yıl farklı öğrenme ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarladığımız GATE’te, online platformlar ve sınıf içi eğitimler gibi çeşitli öğrenme yöntemleriyle çalışanlarımızı destekliyoruz.

Dağıtım şirketlerimizde çalışan mühendislerimizin sektörel, mesleki ve teknik eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlediğimiz eğitimlerden oluşan bir gelişim programı. Teorik ve uygulamalı eğitimlerle gerçekleşen Mühendis Gelişim Okulu, dağıtım operasyonları faaliyetlerine yönelik bir eğitim sistematiği ile mühendislerin teknik kapasitelerini ve teknik verimliliği artırmayı ve iş kazalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Merkezimiz ile Dağıtım operasyonlarında çalışanlarımızın sürekli gelişimini desteklemek amacıyla operasyon merkezlerini ziyaret ederek saha operasyonları çalışanlarımıza teknik eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda üniversiteler, meslek yüksek okulları ve meslek liseleri ile işbirliği yaparak geleceğin çalışanları olan

Young Energy, kariyerinin başındaki genç çalışanlarımızın gelişimini desteklemek amacı ile tasarladığımız gelişim programımız. Bu programda katılımcıların kendilerini tanıma ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, performanslarını yüksek tutmak ve kariyer yolculukları sırasında yüklenecekleri sorumluluklara hazırlanmalarını sağlamak için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlıyoruz. Program boyunca organizasyonel farkındalık eğitimleri, yetkinlik bazlı eğitimler, takım çalışmaları, envanterler, ilham veren buluşmalar, liderlerle sohbetler, koçluk ve mentorluk gibi birçok uygulamadan destek alıyoruz.

YODA Mentorluk programında çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine ve liderlik becerilerine destek olmayı; diğer yandan iş birimleri arasındaki iletişimin kuvvetlenmesi ve şirket içinde networklerin geliştirilmesi yoluyla, kurum kültürüne ve iş yapış biçimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tersine Mentorluk Programında ise kuşaklar arası bilgi, birikim ve deneyim aktarımı olmasını amaçlıyoruz.

Yükleniyor

yükleniyor